Certifikované masáže & terapie                Certified Rite massage &therapy

                       Sme tu pre Vás, nechajte sa rozmaznávať                      We are here to Touch your Sense

Vstúpte do sveta Rituálnych masáži a terapií...

a vychutnajte si dotykovú starostlivosť založenú na pradávnych tradíciách, prelínajúcich sa s naším tradičným láskavým prístupom certifikovaných masériek / masérov / terapeutov...

S láskou, váš  Dotyk zmyslov

Enter the world of Rite massage & therapy ... 

and  enjoy  the touching care  based on  ancient  traditions combined with our traditional love aproach of certrified masseurs and therapiest ... 

With love, your Sense Touch


Dotyk / Touch

Odpradávna sa dotykom lieči duša človeka, nechajte sa hyčkať a rozmaznávať dotykmi na správnych miestach.

Dotkneme sa Vás tam, kde to potrebuje Vaša duša.

Zmysel / Sense 

Precíťte dotyk, ovoňajte arómu šíriacu sa Vašim  telom, započúvajte  sa do tónov... Opätovné  nabudenie  Vašich zmyslov  je  našim  cieľom.

Relax / Relax

Uvoľnenie  tela  a  mysle  je dôležitou   súčasťou života človeka. Relaxujte a oddychujte pod našimi rukami, kroré Vás uvoľnia a znovu navodia pocit kľudu a pohody.

Uvoľní sa vaše telo aj myseľ / Relax your Body and Soul

Naše  rituálne masáže  vám  poskytnú  nezabudnuteľný  zážitok.

Our rite massage will let you unforget relax spirit experience.