Atlantská Kabala

Chcete sa dozvedieť aký je plán Vašej duše? Prečo sa Vám v živote opakujú rovnaké situácie a problémy a ako zvládať situácie bežného života? Aké sú skutočné príčiny Vašich ťažkostí a problémov?

Kabala odpovedá na otázky: kto som, kde sú moje slabiny, aké mam talenty a schopnosti, prečo sa mi nedarí, kde robím chyby, kde hľadať naplnenie a zmysel svojho života.

Pradávne učenie Atlantskej Kabaly skrze poznanú numerológiu Vášho  mena, priezviska, dátumu narodenia, času a miesta  Vám presne odpovie na tieto otázky a nájdete správny životný smer a zmysel života. 

Nieje náhoda kde ste sa narodili a ani v akom čase, Vaši rodičia Vám dali meno a získali ste po nich priezvisko, teda kto ste, neskôr sa mohlo Vaše meno zmeniť  Práve tieto základné  údaje pri vašom narodení vytvorili energetickú šifru, ktorá Vám dáva silu na žitie Vášho životného plánu duše, ukazuje vaše silné a slabé stránky osobnosti a energií, ak nenasledujete svoju  cestu duše, vytvárate energetické oslabenia, čo sa prejavuje ako problémy v rôznych oblastiach, často aj na úrovni zdravia. Týmto pochopíme zmysluplnosť a cieľ nášho života, lepšie spoznáme naše sily, slabiny a potenciál a dozvieme sa význam osudových stretnutí a udalostí.

Atlantská kabala učí o štruktúre duchovných svetov a o spôsobe a ceste, ako sa do nich môže každý z nás dostať a tým objaviť svoju vlastnú cestu k podstate Božieho plánu. Pri správnom prežití a interpretácií kabaly si ju môžeme predstaviť ako pomyselnú mapu duchovného sveta, plánu Vašej duše.

Viac sa dočítate na našom Blogu:  


Kabalistická červená šnúrka

Kabala nie je len o odrieknutí červenou šnúrkou, je to len jej jedná časť, ktorá má pomôcť pred urieknutím viazaním špeciálnych uzlov spolu s odriekavaním. Zakúpiť si takúto šnúrku nestačí, je potrebné viazať tieto uzly priamo na ruke daného človeka. Takto vytvorená šnúrka ostáva na ruke človeka až do samovoľného odpadnutia z ruky, kedy už nieje potrebná.