Čakrový systém človeka

06.01.2020

Mnohí z vás už počuli slovo čakra. Ale čo to vlastne je? Sú to energetické centrá v podobe víru, ktoré sa točia a reagujú na naše frekvencie - emócie a myšlienky. Môžu byť ovplyvnené aj zvonku, buď pozitívne alebo negatívne. Určite ste zažili uhrančivý pohlaď a zrazu ste sa cítili unavený. Presne takéto vyslané myšlienky spôsobujú úbytok energie, hlavne v solárnej čakre. To sa dá celkom ľahko napraviť energetickou harmonizáciou. Ale k tomu postupne.

Čakry sú energetické centrá, rozmiestnené po tele človeka, od kostrče a po temeno hlavy. Dokopy základných čakier je 7 a točia sa v dvoch smeroch víru. Pri správnych myšlienkach a postojoch fungujú správne, ale môžu sa aj zúžiť tzv. laicky zablokovať. Všetkých 7 čakier je prepojených okolo chrbtice a vytvára tzv. hada. Tento had prechádza cez každú jednú čakru v 2 prúdoch a obvíja sa okolo seba v ženskej a mužskej línií. Tento had sa nazýva aj KUNDALINÍ a je energetický kanál. Každá čakra má súvis s ďalšou čakrou a nie sú nezávisle. Každej čakre prislúcha farba, vibrácia, tón, drahý kameň a duchovný význam.

PRVÁ ČAKRA je uzemňovacia. Práve cez ňu sme vysielali kotvu do zeme aby sme stali pevne a v rovnováhe. Nachádza sa na panvovom dne., na úrovni hrádze. Jej energetický vír smeruje dole do zeme. Prislúcha jej farba červená. Má vzťah k hmote, opore, stabilite, istote, prežitiu a matérií.

DRUHÁ ČAKRA je sexuálna. Je umiestnená vo výške vrcholu ženskej maternice, cca.3 palce pod pupkom. Tu sídli zdroj vašej pôvodnej energie od narodenia. Jej sila sa prejavuje v partnerstve, sexualite, erotike, hravosti, tvorivosti, plodnosti citlivosti. Na tele sa prejavuje v ľadvinách, pohlavných orgánoch a tekutinách. Prislúcha jej farba oranžová.

TRETIA ČAKRA je sakrálna, ma sílu a moc nad sebou samým, teda sebavedomie, sebaistota. Zároveň cez túto čakru najčastejšie môžme byť ovplyvnený z vonku - manipulácia, ovplyvnenie, vedenie. Nachádza sa v oblasti žalúdka. Ovplyvnené orgány sú spodná časť chrbta, slinivka, slezina, pečeň. Prislúcha jej farba žltá.

ŠTVRTÁ ČAKRA je srdcová a je umiestnená v oblasti hrudníka vo výške srdca. Prislúcha jej farba zelená aj keď má špecialitu a tou je, že mení auru na ružovú. Ovplyvňuje vrúcnosť, súlad, veľkorysosť, jemnosť, súcit a všetky vlastnosti srdca. Spadá pod ňu srdce, hrudná dutina, koža, brzlík a krvný obeh. Jej farba je zelená.

PIATA ČAKRA je umiestnená v priehlbinke na krku. Ovláda komunikáciu, spev, nezávislosť. Ovláda krk, uši, hlasivky, hrtan, hltan, priedušky, ramená. Jej farba je svetlo modrá.

ŠIESTA ČAKRA je umiestnená medzi obočím, tzv. tretie oko. Ovláda intuíciu, vnútorný pohľad, myslenie a intelektuálny poznanie. Na fyzickej rovine pod ňu spadajú oči, uši, nos, hlava a centrálny nervový systém. Jej farba je tmavo modrá.

SIEDMA ČAKRA je na temene hlavy a otvára sa smerom hore do nebies. Má na starosti príjem energie zhora, spojenie s vyšší vedomím, vnímanie božského prístupu, zjednotenie.

Spodné 3 čakry sa viažu k nášmu fyzickému životu a materiálnu, teda zemi. Vrchné čakry 5 až 7 majú súvis s našou duchovnou stránkou, teda s nebom. Štvrtá čakra je spojivom medzi nebom a zemou.

Siedma čakra sa zo svojho spánku prebudí a postupne otvorí, ak začneme v živote prijímať "božský princíp" alebo "zjednotenie", vyššie vedenie a jednotu s univerzom. Celkovo sa otvára Kundalíny energetický kanál.

Všetky čakry okrem siedmej sa môžu zablokovať negatívnymi emóciami, čo má vplyv na naše fyzické telo v podobe choroby. Vplyvom energetickej harmonizácie sa opätovne začnú točiť vo svojej frekvencií. Na energetickú harmonizáciu sa využívajú rôzne terapie ako REIKI, AROLO, ADT, Relaxačné techniky, metamorfná masáž a iné masáže podľa stavu človeka.

O Otvorení energetického kanálu a Kundaliny energie si budeme rozprávať v ďalšom článku.