Tantra a jej hlboká podstata

25.01.2018

Tantra - koruna klenotu duchovného poznania na tejto planéte. Je tak pokročilá technika, pre väčšinu ľudí ostáva buď úplne neznáma alebo len čiastočne poznaná Védska technika. Pôvod tantry je zahalený hmlou dávnej histórie napísanej Sanskrtom, najstarším z jazykov planéty. Tento jazyk je unikátny ako samotná tantra, zjavený ľudom z božského zdroja, sám o seba má duchovný význam.


Sanskrt študovali v Kašmíri a zistili, že  ide o emananciu /prejav/ univerza, ktoré je priamo v Sanskrte popísané. Tantrické učenie a sanskritské texty sú súhrnom vedomostí, ktoré obsahujú množstvo informácií z rôznych oblastí. Popisujú celú šírku témat od astrológie, astronómie cez architektúru až po tanec, nevynímajúc vzťahy a partnertsvo. Partnerský tantrický sex je v skutočnosti len veľmi malou časťou, činí 5-10% celej tantrickej vedy, ktorá je prepojením univerza a reality, čo je pre mnohých velkým prekvapením, kedže pod tantrou si predstavujú hlavne túto oblasť života. Tantrici sa nevenujú filozofovaniu, ale štúdiu a praxi aplikovania ich znalostí. Hovoríme o ľudoch, ktorí prelomili hranicu medzi ľudskou mysľou a pochopením, že realita je energia.  Existuje mnoho manifestácií energie v podobe rôznych frekvencií. Celé univerzum je energia, čím hlbšie rozumieme energií, tým viac si uvedomujeme každý aspekt energie, ktorá je len ináč definovaná. A energia sa nachádza všade, na úrovni atómov z ktorých je zložená hmota. My sme hmota, v jemnej podstate kmitajúca energia na úrovni atómov nášho tela. My sme mikrokozmos a tak ako makrokozmos má  7 urovní vibrácií, aj naše telo má identický počet vibrácií.

7 vibrácií =7 čakier

Toto spojenie je potvrdené  aj zákonom rezonancie - príťažlivosti. Vzťah medzi oboma rozvíja tantra, pretože vedie človeka, aby  s univerzom komunikoval prostredníctvom čakier, ktoré ma v tele. Čakry sú  brány, prostredníctvom ktorých prúdi energia v tokoch nášho tela. Správne prúdenie energií v tele prospieva k zdraviu, zatiaľ čo rôzne bloky v energetickom poli spôsobujú rôzne oslabenia až chorobné stavy.  Správnym praktikovaním tantry dokážeme odstrániť rôzne bloky, znova nastoliť správne prúdenie energií a privodiť stav zdravia.

Kundaliny energia

Samotná tantra správne praktikovaná spúšťa skrze čakrový systém Kundaliny energiu, teda prepojenie mužskej a ženskej sily v tele človeka. Väčšinou je vyobrazovaná ako had  ženskej a mužskej sily, stúpajúci od  1 až po 7 čakru, pričom v každej čakre sa tieto 2 prúdy krížia. Prebudená kundaliny energia prúdi energetickými kanálmi tela smerom nahor k temenu., prináša vyššie stavy vedomia. Kundaliny energiu je možné prebudiť prostredníctvom sexuality, pokiaľ je rozvíjaná správne a harmonicky.  Ak niektoré náuky jógy sú zamerané priamo na prebudenie sily kundaliny.

Spojitosť tantry a duchovna

Tantra vníma univerzum ako svätý a božský priestor, v ktorom všetko ma svoju cenu a všetko so všetkým je prepojené. Preto tantra je jedinečná a študuje všetky formy energií. Je bohatá na mnoho náuk, meditácií, vizualizácií a rituálov. Jej prístup je založená na metafyzike a smeruje priamo hore k duchu. Čo teda je duchovno? Koreňom je slovo duch, teda čo je duch? Protiklad hmoty, jemnohmotná energia... Práca na aspektoch našej duše dokáže z nás urobiť duchovnejšieho človeka, čo z tantry robí duchovnú vedu. Tantra definuje ľudskú bytosť ako súčasť energetickej siete univerza, teda makrokozmu a každý človek predstavuje miniatúrnu kópiu univerza v Mikrokozme, teda v každom človeku je kúsok božského, teda uctenie si samého seba aj vzájomne. Takisto aj v Biblii sa nachádza výrok: "Boh stvoril človeka k obrazu svojmu".  Znova objaviť v sebe kúsok božského vyžaduje, rozšírenie vedomia a pochopenia prirodzenosti tohto stavu. Nejde o žiadne intelektuálne pochopenie, prečítanie kníh, ale o skúsenosť s tantrou samotnou a následné praktikovanie tantry, ktorá popisuje niekoľko technik  ako dosiahnuť rozšírenie vedomia.

Akú úlohu v tom celom hraje sexualita?

Sexualita je založená na energií a energia je všade okolo nás. Patrí medzi najsilnejšie energie v ľudkom tele. Prúdiacu energiu nášho tela dokážeme uskladniť v podbrušku, o oblasti 2 čakry, teda len pár cm vyššie nad panvovou kosťou. Je to jediná energia, ktorá dokáže stvoriť život. Pokiaľ dochádza nielen k sexuálnemu spojeniu partnerov, teda muža a ženy,  ale aj prepojeniu energetickému, dochádza k cyklickému prúdeniu energie od muža k žene a následne od ženy je táto energia opäť predávaná mužovi, čím sa neustále znásobuje, čo sa prejaví na vyšších a duchovných úrovniach. Naviac navodí viac rozkoše, orgazmov a o záplave hormónov šťastia nehovoriac. Tantrická sexualita je hra energií, pričom je každý nádych, dotyk a pohyb energie neuveriteľne orgazmický.