Magický dotyk

22.02.2020

Som masérka, terapeut-ka , lektorka a som presvedčená vďaka svojej dlhoročnej praxi o vedomých dotykoch pri plnom vedomí. Som len prostredník, a moje ruky sú nástroj pomocou ktorého ľudia získavajú opäť stav vcítenia sa, keď každá bunka iskrí energiou a prúdi do každej telesnej časti tela aby sa napokon celé telo ponorilo do zdroja životnej energie. Z ktorej sme všetci stvorení.

Magický, čiže vedomý dotyk sa spája s láskou. Je to spôsob dotyku, ktorý odovzdávam počas masáže a na kurzoch, otvára ľudské telo citlivosti. Pomocou dotyku, ktorý ma svoje zásady a princípy, práve preto je vedomý, možno objavovať nové pocity a dosahovať a stavy naplnenia. Väčšinou je potrebné dostať sa cez nánosy neviditeľných nánosov, obranných mechanizmov až k svojej podstate, ktorá v latentnom stave drieme neprebudená, žiaľ u niekoho aj celý život.

Fyzický dotyk je jednou z primárnych potrieb človeka. V akom hlbokom telesnom dotyku, spravidla z lásky sme boli počatí. Už v matkinom brušku nás obkolesuje samotná matka, poväčšine pri pôrode dochádza k prvotnému priamemu dotyku, s pôrodníkom a následne s matkou, pričom sa priamo spájajú srdcia matky a dieťaťa. Niekedy stisk zdravotníkov po blahodarnom prenatálnom vývoji v plodovej vode, už môže byť príčinou pre traumatizujúci postoj k dotyku po celý život.

Stretla som ľudí, ktorý dotyk odmietajú, je im nepríjemný, necítia sa komfortne, nakoľko ich podvedomie reaguje na prvotnú príčinnú skúsenosť. Navonok pôsobia ako každý iný človek, ale práve uvoľnenie a prijatie dotyku im nejde. Nie je prirodzené a zdravé nemať rád dotyk, pretože dotyk je silný terapeutický nástroj. Práve zotrvávanie v tejto pozícií a neprijímanie dotykov uzatvára človeka stále viac.

Dotyky sú prirodzenou súčasťou života, preto nieje nevyhnutné aby dotyky vykonával len terapeut cez dotykové terapie alebo senzitívne masáže. Je úplne prirodzené odovzdávať si dotyky medzi partnermi. Je mojim primárnym cieľom naučiť sa SPRÁVNE dotýkať, tak aby sme sa navzájom privádzali do stavov, keď cítime seba a sme v spojení so svojim telom, vnútrom a dušou. V takomto stave dokážeme precítiť každú potrebu svojej duše. Taký mocný nástroj máme v srdci a rukách.

Dlhoročnou praxou viem, čo potrebuje človek, aby sa jeho telo vyplo a začalo prijímať životnú energiu, ktorá sa rozprúdi celým telom v meridánových dráhach, spúšťa liečivé účinky na úrovni mysle a tela človeka. Veľa mužov potrebuje odpojiť kontrolu hlavy aby vstúpilo do toku energie a následné sa čudujú aké príjemné nepoznané pocity zažívali, čo sa dialo s ich telom, na ktoré úplne zabudli. Takisto veľa žien potrebuje nasýtiť dotykom, precítiť celé svoje telo jemnosťou. Je to celkom odlišné do toho čo potrebuje muž. Väčšina ľudí to nevie a práve preto ženy naskočili do mužského prežívania sexuality a k mužskému prístupu k vlastnému telu. A je len otázkou času, kedy žena stratí chuť na milostný akt.

Aby vzťah mohol získať na pevnosti a láske, je potrebný vedomý dotyk. Nezachráni všetko ale prevencia je dôležitejšia, ak je aplikovaná, vzrastá nádej na na udržanie puta medzi partnermi, na rast spoločného prepojenia a lásky. "Poslúžiť druhému pre zmenený stav prežívania seba samého, čo otvára bránu vlastného energetického zdroja" tzv. Odblokováva vnútro. Vo vzťahoch je veľa nepochopenia, bolesti a odmeranosti. Partneri sa dostanú do akéhosi "bludného kruhu" povinností a namiesto radosti hľadajú uspokojenie a uník od starostí v koníčkoch, športe, alkohole a hlbších závislostiach.

VEDOMÝ - Magický DOTYK ma svoje špecifiká. Blahodárne pôsobí na zdravotný stav, prehlbuje prepojenie medzi mužom a ženou. Je to proces, ktorému sa hovorí DOTYKOVÁ TERAPIA alebo SENZITÍVNA MASÁŽ. Ktorá je akousi nápravou na precítenie seba samého a prepojenie sa so svojim vnútrom. Je prípravou k prepojeniu partnerov v sexuálnom akte na hlbšej úrovni, než len na základe pudov a potrieb. Je to stav prežívania svoje sexuality v inom kontexte a stávame sa pozorovateľmi reči našich tiel. Dostavuje sa blažený pocit, ktorý môžeme prežívať v prírode, pri dopade slnečných lúčov na našu pokožku, pri obľúbenej vôni, keď´ nás daná chvíľa pohltí a necháme sa vlákať do otvorenia mysle v danom momente.

Skrz toto umenie dotyku smeruje k tomu, aby sa v Žene prebudila väčšia túžba oddávať sa milostnému aktu s partnerom. A ochota obnoviť sexuálne spojenie. Ak muž čaká, že pri náhodnom sexe alebo mileneckom vzťahu dôjde k vyššie spomenutým stavom u ženy, tak sa mýli. Sexualita u ženy nieje len o samotnom akte, ale o celkovej vzájomnej pozornosti. Každý partner potrebuje nevyhnutne cítiť priazeň a jedinečnosť. Špeciálne žena sa v tomto potrebuje utvrdzovať , to je sexuálne vzrušenie na psychickej úrovni. Až potom sa túžba prelína do telesnej úrovne čomu hovoríme sexuálny alebo milostný akt. V anglickom jazyku sa to nazýva "Making Love" aké príznačné. V náhodnom alebo mileneckom sexe nemožno takýto psychický aspekt poskytnúť. A prečo nikdy nemôže dojsť k spojeniu duší, odovzdaniu sa a prehlbovaniu energie. Tento spôsob milovania potrebuje dozrievanie. Preto je k nemu potrebný stály partner. Všetko v živote sa deje krok po kroku. To platí aj o vedomom sexuálnom prežívaní.

Na začiatok dotknite sa partnera, pohlaďte partnerku po vlasoch, objímte svoje dieťa a hlavne dýchajte :)