Odpustenie a prijatie

15.01.2020

Odpúšťanie pôsobí uzdravujúco. Zastavuje náš vnútorný boj a napomáha nám prestať " recyklovať" svoj pocit hnevu a viny.

Väčšina ľudí je tejto témy veľmi rozpačitá. Cítite krivdu alebo nespravodlivosť, nieje ľahké pristúpiť k odpusteniu, alebo jednoducho neviete ako nato. Odpustenie je účinný spôsob ako si pomôcť a uľahčiť to hlavne sebe. Ak odpustím, neznamená to, že schvaľujem to, čo sa nás dotklo a urazilo. Ale ak na túto situáciu pozeráte stále cez negatívne emócie, znamená to, že ešte stále nieste nad vecou a medzi vami sú stále tieto energetické vlákna, ktoré Vás oberajú o energiu a pokojný spánok.

Možno sa nedokážete zbaviť mrzutosti, ako Vás milovaná osoba sklamala a pritom veríte, že je to nástroj na Vašu ochranu. V zmätku sa nielenže držíte toho, čo Vám spôsobuje bolesť, ale zároveň Vás táto bolesť oslepuje, aby ste videli možné riešenie. Niekedy je ťažké odpustiť, a tak stále ostávate pripútaný k minulosti. A toto neustále sa zamotávanie v myšlienkach minulých problémov Vás neustále vzdiaľuje od jednoduchého riešenia, pretože Odpúšťanie má moc zlepšiť a uzdraviť náš vnútorný aj vonkajší život.

"S odpúšťaním v srdci dokážete pocítiť taký veľkolepý pocit akým je láska."

Odpúšťanie zo srdca Vám dovoľuje dozvedieť sa, kto v skutočnosti ste. Nestačí len myšlienkovo a v hlave si povedať "odpúšťam". Toto odpustenie je potrebné precítiť v samom vnútri nás. Je to skutočný liek, ktorý umožňuje precítiť radosť z celého života, má moc uzdraviť Váš vnútorný aj vonkajší život. Dokáže zmeniť pohľad na nás samých, vnímanie sveta a skoncovať s konfliktmi, ktoré nosíme v sebe po celý život.

"Odpúšťanie je ako zmyzík, ktorý vymazáva bolestivú minulosť"

Predstavte si, aká zmena by nastala, ak by sa všetci ľudia zbavili hnevu voči svojim susedom, partnerom, ex manželom/manželkám. Aká zmena by nastala vo vašom živote ak by sa urovnal všetok hnev a emócie s ní súvisiace ?

Neschopnosť odpúšťať v nás prebúdza hnev, strach, bolesť a to má viditeľný vplyv na naše telo. Vytvára stres, zvyšuje nám tlak a spôsobuje vnútorné bolesti, ovplyvňuje imunitu a následne ovplivňuje aj náš každodenný život. Pociťujeme stres, ktorý vplýva nie len na činnosť mozgu ale aj na celý náš organizmus.


"Odpúšťanie je cesta ku šťastiu a najrychlejší spôsob,

ako sa zbaviť bolesti a utrpenia"

Gerald G. Jampolský M.D.

Rituál odpúšťania Vás zbaví energetických vlákien prepojených medzi osobami, ktoré nám ublížili a vy ste im nedokázali odpustiť. Pokiaľ niekomu odpustím, znamená to, že pustím tieto energetické hadice a naša energia viac týmto smerom neuniká.

Odpustenie v meditácií: Vizualizujte si danú osob pred sebou a pozorujte, kde zhliadnete nejake spojenia, kde na Vás sú pripojené energetické vlákna a kde Vás odčerpávajú. Rozsvietťe si nad Vami svetlo a poproste o dokonalé očistenie týmto svetlom. Na prerušenie týchto vlákien môžete použiť čokoľvek, čo Vás v danej chvíli napadne, napr. nožnice, nôž, meč, plameň sviečky.. možnosti sú neobmedzené. S preseknutím zhlboka vydýchnite a poďakujte danej osobe za životnú lekciu. SEKNITE.

Požiadajte nebo o odpustenie sebe a aj druhej osobe. Dôležitý je konečný pocit úľavy.

Tým, že niekomu odpustíte, prijmete situáciu takú aká je, bez pocitov zranenia a nebudete mať potrebu sa ňou dookola zapodievať. Situácia zmizne z Vašeho zoznamu starostí. Odpúšťanie má liečivú silu, oslobodzuje nás od minulosti a dáva nám pocit radosti z plnohodnotného prežitia každej chvíle nášho života.

Ja som už odpustila ... Tak ako sa rozhodnete Vy?