TANTRA   JE   POKLAD

18.01.2018

Tantra je vynimočný a jedinečný pohľad na ľudskú sexualitu. Najsilnejšia z energií nášho tela je naša sexuálna energia. Iba sexuálna energia dokáže stvoriť život.  A táto energia sa používa nielen na plodenie, ale je to energia, ktorá nás ovplivňuje na mnohých úrovniach. Sexuálna energia - je ako mágia, je schopná stvoriť život a priviesť vedomie na cestu sebavyjadrenia. Táto životná energia je v úplnom základe ľudského bytia.  Je to esenciálna energia stojaca za všetkými ďaľšimí energiami nášho tela. Táto esencia je obmedzená a strata sa podpiše na fyzickom stave tela.  Keď sa narodíme je táto energia nabitá na plné batérie, behom nášho života sa batérie pomaly vybíjajú. Sexuálnu energia sa nedá opäť nabiť a čím viac ju strácame, tým viac pociťujeme únavu. Praktizovaním tantry zachovávame túto primárnu energiu nášho tela a opäť  ju stabilizijeme.

V tantre nejde o samotný sexuálny akt

Sexuálna energia je základom ostatných energií v našom tele a predstavuje tlak. A ak tlak poľaví, niečo sa v našom živote zmenší . naša tvorivosť, motivácia a intenzita.  Čím viac ju strácame, tým viac vyprcháva náš duchovný impulz. Je nesprávne myslieť si, že ak uvoľním tlak, pomôžem sebe a svojmu telu. Správnym tantrickým prístupom je možne túto energiu spravovať a udržiavať, zároveň ju správne využívať pre svoj potenciál.  Prácu so svojou energiou spočíva v schopnosti naučiť sa vnímať, cítiť a rozoznať našu vlastnú pránickú energiu (prána - životná sila človeka podľa východných technik, biomagnetická energia podľa západnej tradície) Prvým krokom ovládnutie vlastnej energie, jej  zosilovanie, kontrola a nasmerovanie cez čakrový systém. Následne tréning kundalíny energie, čo vytvára mocný stĺp energie skrze naše čakry smerom nahor k temnu, kde dochádza k prepojeniu energií v jeden stĺp.

Milovanie duší

Život  bez lásky je ako strom bez kvetov a ovocia.

Láska nemá iné túžby než sama seba naplniť. Rozpustiť sa a byť ako plynúca rieka, ktorá zpieva noci svoju melódiu. Prebudiť sa za úsvitu s okrídleným srdcom a vzdať vďaku dalšiemu dňu lásky. " Chalil Džibrán"

Jednota muža a ženy je ako párenie Nebies so zemou

Tantra je predovšetkým cesta lásky. Bohatá duchovná tradícia tantry pomáha modernému človeku pristupovať k sexualite dospelejšie. Pomáha pri rozvoji charakteru, hĺbky našej osobnosti, psychiky, emocií, myslenia a duchovného vývoja, zároveň k dosiahnutiu vyššieho stavu vedomia. Sexualita môźe byť aj spôsobom prostredníctvom začne náš život niesť ovocie ako zdravý strom. Dodržiavaním tantrických postupov, je úspech dosiahnutia lásky ako stavu mysle zaručený. Konečným cieľom je dosiahnutie rozvoja skutočnej lásky medzi dvoma partnermi a most vytvorený z lásky smerom k božskému. Ak tento stav dosiahnete, nastúpite na cestu sebarealizácie. Behom tantrickej interakcie si partneri začnú byť výrazne  vedomí svojej sexuálnej energie. Ich vedomie sa pozdvihne a oni začnú regulovať energiu prostredníctvom svojich tiel s cieľom prehĺbenia a predĺženia orgazmu. Túto sine umocnenú energiu môžu značne zosíliť a prakticky zlepšiť výsledky v ktorejkoľvek oblasti života.