Metamorfná terapia

... dotyk motýlích krídel

Príjemná relaxačná jemná a veľmi účinná metóda premeny na odblokovanie tráum a schém (energetických blokov) vytvorených v období prenatálneho vývoja, ktoré sa v praktickom živote človeka prejavujú fyzickými chorobami, psychickou i citovou nerovnováhou a rôznymi stresmi.

Metamorfná technika - jemný dotyk mocnej transformačnej sily - uvoľňuje citové a emotívne bloky a stresy pre získanie zdravia, sily a pre plné využitie vašich schopností a tvorivosti.

Tak ako sa z húsenice stáva motýľ, tak aj vaša sila sa dokáže prejaviť vo Vás naplno.

Žite svoj život plného potenciálu bez strachu - riešte všetky prekážky, pretože zistíte, že ich môžete zvládnuť. Ošetrovaním bodov, podporíme taktiež rozvoj vrodenej inteligencie, talentov, lepšieho vnímania vlastných potrieb. Prináša harmonizáciu emocionálneho, psychického i fyzického zdravia.

Táto transformačná metóda je výnimočným prostriedkom pre osobnú premenu a vhodná pre všetkých ľud, deti, dospelých ako aj seniorov.

Trvanie / cena  : 1hod / 25 Eur

Metamorfná technika sa zrodila z výskumov, ktoré v 50-tych rokoch 20. storočia započal naturopat a reflexológ, žijúci v talianskom Toskánsku, Robert St. John, s deťmi trpiacimi autizmom a Downovým syndrómom. Dr. Robert St. John dospel na základe týchto výskumov k poznaniu, že prenatálne obdobie sa odráža na niektorých častiach nohy, na rukách a na hlave, a že udalosti prežité počas tehotenstva, keď sa formuje základ našej osobnosti, ovplyvňujú náš spôsob bytia a jednania. Tieto poznatky ďalej rozpracoval Gaston San-Pierre,  ktorý s Robertom St. Johnom pracoval v 70-tych rokoch a dal tejto metóde názov Metamorfná technika.

Čítaj viac na našom BLOGu: